Alle aktuelle anleggsprosjekter i Høyanger

Etablering av bredbåndsnett i Høyanger
Gjeld utbygging i eitt delprosjekt: Sagi - Nokken - Indre Nesse - Tusviki (J3). Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.