Alle aktuelle anleggsprosjekter i Tinn

Etablering av utslippsledning, pumpestasjoner og sjøledning samt nytt kommunalt VA-nett på deler av strekningen i Tinn kommune
Ledningsstrekket er på ca. 12 km. Ledningen skal gå fra ny fabrikk (HIMA Seafood AS) ved Svadde, langsmed Måna og ut i Tinnsjøen. Ledningen skal lede avløpsvannet fra HIMA Seafood AS og fra fremtidig nytt kommunalt renseanlegg.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av masseuttak i Tinn kommune
Gnr/bnr: 167/1, 166/1, 166/2, 166/3 og 200/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.