Alle aktuelle anleggsprosjekter i Seljord

Graving og asfaltering av delar av Brøløsvegen i sentrum i Seljord kommune
Vegen og fortauet gjennom sentrum er svært dårleg og treng ei opprusting. I den forbindelse ynskjer me ein pris på å få frest opp og reasfaltert delar av Brøløsvegen frå Vallabru og fram til Telebygget, samt gravd opp og reasfaltert fortauet frå Vallarbru til Enkegata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.