Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sandefjord

Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av gang- og sykkelveg langs Teksleåsen i Sandefjord kommune
Oppdraget gjelder bygging av ca. 510m gang- og sykkelvei langs Teksleåsen. Etablering av 2 stk. støttemurer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.