Alle aktuelle anleggsprosjekter i Porsgrunn

Svillebytte på Bratsbergbanen og Tinnosbanen
B1800 Tinnosbanen: Hjuksebø-Notodden: Det skal byttes ca 4200 sviller på strekningen mellom km 139.2020 og 143.380 På strekningen 137.798-145.360 skal det kappes, trekkes og sveises. B1820 Bratsbergbanen: Nordagutu - Valebø: Det skal byttes ca 1700 sviller på strekningen mellom 152.7 og 156.7. På strekningen mellom 150.76 og 156.7 skal det kappes, trekkes og sveises.
Installasjon av et underjordisk CO2-rør m.m. i Porsgrunn kommune
Hoveddelen i kontrakt C7 består av anleggsarbeider og rørarbeid. Anleggsarbeidene består i hovedsak av grunnarbeider, pelearbeider og betongarbeider. Den inneholder også levering og montering av kaiutstyr. Rørarbeidene består hovedsakelig av installasjon av et underjordisk CO2-rør mellom den nye bryggen, bygget under C7-kontrakten, og en tankfarm på land.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av næring på Prestmoen, Moheim
Gnr/bnr 43/393 og del av gnr/bnr 43/343. Ca 20 daa.
Etablering av massdeponi på Pasadalen i Porsgrunn
Gnr/bnr: 46/325, 50/151 mfl. Deponi av rene masser.
Utbygging av bredbånd i områden som ikke er kommersielt lønnsramme i Vestfold og Telemark
Porsgrunn kommune: Område Gamle Postveg, Strandaområde- Åsstranda, Friervegen, Kjørholtvegen og Langangen - Bassebo, Nøklegård, Halvarp, Markavegen og Sagbakkvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.