Alle aktuelle anleggsprosjekter i Notodden

Utvidelse av steinbrudd i Notodden kommune
Planlagt utvidelse er på 81,5 daa og anslått uttak av masse beregnet til 1045042 m3.
Etablering av mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg
Mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.