Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vadsø

Nybygg av damturbin som drives av energi fra smeltverk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Etablering av ny renseløsning (slamavskiller), ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av vann‐ og avløpsledninger i Golnes i Vadsø kommune
Vadsø vann og avløp KF skal rehabilitere VA‐anlegg i tettstedet Golnes i Vadsø kommune. Det skal skiftes ut vann‐ og avløpsledninger, etableres ny renseløsning (slamavskiller) og utslippsledning til sjø. Det skal også monteres ny avløpspumpestasjon som skal tilkobles ledningsanlegget.
Rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Vadsø kommune, del 2
Rehabilitering av vann og avløpsnettet i Markvegen i Vadsø. Dette skal gjøres i to deler, der del 1 skal gjennomføres sommeren 2022, mens del 2 skal gjennomføres vinter 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.