Alle aktuelle anleggsprosjekter i Tromsø

Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Utbedring av E8 bussterminal ved lufthavn i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer. Gravearbeid (ca 5000m2), Brubygging (ca 17 meter), Omlegging av eksisterende infrastruktur og koordinering mot berørte etater. Detalj prosjektere og etablere fjernvarme tining, drens og overvanns håndtering, Asfalt/Stein/Betong legging (ca.4500m2), Etablering av 2 stk venterom, 1 stk buss skur og 1 stk sanitærbygg med 5 toaletter og teknisk rom. Elektroarbeider.
Etablering av kommunale lokaler i Tromsø kommune
GNR/BNR: 200/1783, 200/1207 og 200/4050
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Finnmark: E75 Vardø-E6 Alta (Storsandnes) E105 Hesseng (Trifon) E69 Smørfjord-Honningsvåg Riksvei 94 Kvalsund-Hammerfest Troms: E6 Storslett-Skibotn (Larsberg) E8 Tromsø (Tromsøysund, Flyplass) Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Harstad
Etablering av ny hovedvannledning i Tromsø
Ny hovedvannledning fra eksisterende endepunkt på Kaldslettnes, til Larseng på Kvaløya og videre til Balsnes/Vikran. 6,5 km sjøledning og 1 km på land.
Vedlikehold av veitunneler i Troms og Finnmark fylkeskommune
Totalt 51 917 meter tunnel. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: Tromsø- 8 Harstad-3 Senja-19 Lyngen-3 Nordreisa-1 Skjervøy-2 Sørreisa-1 Ibestad-2 Tjeldsund-1 Storfjord-1
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av gangveg/fortau i Ersfjordbotn i Tromsø kommune
Fortau i Ersfjordbotn, mellom Ersfjordbotn skole og Ersfjordeidet kunstgressbane/Blåmann skatepark.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Demontering av eksisterende autovern og montering av nytt autovern på 8 strekninger i Tromsø kommune
Stedene er som følger: - Bjørnebekken 590 meter - Ekornvegen 450 meter - Grevlingvegen 20 + 50 meter - Valbeinet 30 meter4 - Tirilbakken 60 meter - Planetvegen 20 meter - Kirkegårdsvegen 40 meter - Målselvgata 50 meter
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av føringsvei betong (OPI) og bussadkomst på Fylkesveg 7722 Stakkevollvegen på Tromsøya i Tromsø
Denne konkurransen omfatter: - Etablering føringsvei i betong for høyspent 66KVA og fiberkabler. - Etablere midlertidig adkomstveg for busser
Mudring, fylling og plastring langs Fylkesveg 7772 Stakkevollvegen - Skattørvegen Tromsø
Denne konkurranse omfatter: - Mudring i sjø - Oppfylling i sjø til ca. kote 1,5, maks til ca. kote 2. Med i hovedsak masser fra prosjekt «oppgradering Tromsøtunnelene». - Mudring ca. 29000m3 - Muddermasser til sjødeponi ca. 16000m3 - Tilbakefylling innenfor sjøfylling ca. 3500m3 - Tilbakefylling foran sjøfylling ca. 9500 m3 - Fylling fra sjøredskap ca. 17700m3 - Fylling fra land ca. 15600m3 - Etablering VA langs ved og gjennom molo for ny Fv. - Tiltak avlastningsområder eksisterende fylling/molo.Dette omfatter en strekning på ca. 200 meter
Utskifting av rekkverk og nye kantdragere på bru i Tromsø
I tillegg til brurekkverk skal det også tilstøtende rekkverk byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.