Alle aktuelle anleggsprosjekter i Tjeldsund

Etablering av pumpeteknisk utrustning til trykkøkningsstasjon i Tjeldsund kommune
Komplett pumpeteknisk løsning med pumper, trykk- og mengdemåler, samlestokk, rør og ventiler. Det skal også leveres styringsskap for pumpene. Skapet skal være montert på pumperigg eller på vegg i pumperommet. Stasjonen skal sørge for nødvendig tykk på vannforsyning og brannvann til Kongsvik. Det skal etableres et nytt bygg i en annen entreprise. Utvendig rørarrangement og bygg leveres av byggherre. Rørene er ført inn under bygget og avsluttet over gulv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.