Alle aktuelle anleggsprosjekter i Tjeldsund

Utvidelse av gravlund i Evenskjer Syd
Det synes av terrengmessige grunner mest naturlig å utvide mot øst inn i friområdet. Delområde 2.
Rassikring ved E10 Staksvollstranda i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 175m. Skredfaktor lav.
Etablering av fiberkabeltrasé i Tjeldsund kommune
Bygging av fiberkabeltrasé mellom rådhuset på Evenskjer og til Statnett sitt bygg i Boltås i Tjeldsund kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.