Alle aktuelle anleggsprosjekter i Tana-Deatnu

Utdyping av farled, innseiling Tanafjorden
I Regional transportplan 2018-2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.