Alle aktuelle anleggsprosjekter i Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Nybygg av hovedledning kloakk/vannledning i Storfjord
Gjenstående trase fra omsorgsboligene på Olderslette og ned til sjøen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.