Alle aktuelle anleggsprosjekter i Senja

Etablering av parkering, toalett og søppelhåndtering i Senja kommune
Det skal legges til rette for utfartsparkering ved Knarrvika, med toalett og punkt for søppelhåndtering, samt for etablering av 2 private parkeringsplasser ved krysset mot Kråkeslottet, snuplass og småbåtanlegg.
Fundamenter til seilingsmerker i Senja kommune
Etablering av 6 stk. fundamenter for nye seilingsmerker i farleden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.