Alle aktuelle anleggsprosjekter i Målselv

Nybygg av flerbrukshangar på Bardufoss Flystasjon
Bygging av flerbrukshangar for å utvide kapasiteten for vedlikehold og garasjering av fly og helikopter og lagring av materiell, kjøretøyer, container, bakkeutstyr, BRP materiell, m.m. på Bardufoss Flystasjon
Etablering av infrastruktur på Akkasæter i Målselv kommune
Etablering av infrastruktur (avskoging, masseflytting, etablering traubunn og overbygning, grøfter FV/VA/EL).
Rehabilitering av bru i Målselv kommune
Svakt brurekkverk, korroderte hovedbjelker og utvaskede landkar. Konstruksjonen er en stålbjelkebru i ett spenn, med overliggende tredekke. Landkar av betong. Rekkverk av tre og slitelag av grus på begge landsider. Lengde på brua er ca. 11 meter og føringsbredde ca. 4,15 meter. Fri høyde til Takelva ca. 2,6 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.