Alle aktuelle anleggsprosjekter i Karlsøy

Rehabilitering av bru langs Fylkesveg 7910 på Rebbenesøy i Karlsøy
Det skal bygges ny bru / kulvert med en lengde på 3,5 meter og 6,5 meter bredde.
Nybygg av bru langs Fylkesveg 863 på Ringvassøya i Karlsøy kommune
Brua er på 14 meter, og den nye bruen vil ha 6,5 meter kjørebane.
Opprustning av Bekkestrandveien i Karlsøy kommune
Veien skal rustes opp med grøfting, nye stikkrenner, anrikes og asfaltering

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.