Alle aktuelle anleggsprosjekter i Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono

Etablering av ny innseiling til småbåtshavn i Olderdalen, Kåfjord
Lage en ny innseiling til Olderdalen småbåthavn, og delvis fylle igjen den eksisterende innseilingsåpningen i moloen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.