Alle aktuelle anleggsprosjekter i Harstad

Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Etablering av infrastruktur for næringspark i Harstad, trinn 3
Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.
Etablering av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfelt i Harstad kommune
Etablering av nye vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfeltet Mustaparta II. Det skal samtidig avsettes stikkledninger for vann og avløp til Bergseng nye skole. Det skal etableres totalt ca 1200 meter ledningstraseer inkludert overvann til sjø. Ca 500 meter ny vei.
Nybygg av høydebasseng med tilhørende ventilhus i Sørvik, Harstad kommune
Harstad kommune skal bygge nytt høydebasseng med tilhørende ventilhus i Sørvik, Harstad kommune. Høydebassenget skal etableres som et frittbærende sirkulært basseng med volum på ca 530 m3. I tillegg skal det etableres ventilkammer og adkomst til bassengtaket.
Etablering av veikryss på Rødskjær havn i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Etablering av lynladere på parkeringsplasser i Harstad sentrum
Det skal etableres ladere på to lokaliteter, på parkeringsplass over Grottebadet og i Erlings gate. Leverandør skal levere 10 stk. komplette lynladestasjoner fordelt 6 + 4 stk. på disse to parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.