Alle aktuelle anleggsprosjekter i Båtsfjord

Etablering av VA-ledning i forbindelse med ny skole i Båtsfjord kommune
Gravearbeid langs Skolegata ned til fylkesvei 891.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.