Alle aktuelle anleggsprosjekter i Balsfjord

Renovering av kai i Balsfjord
Tennes kai er i generelt dårlig forfatning, og har skader som har konsekvens for bæreevnen. Det er også skader/mangler på fenderverk, kantlister, rekkverk og redningstiger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.