Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rindal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rindal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidshus i Oppdal
Ønsker å regulere inn to ekstra tomter. Tomtene var opprinnelig med ved første regulering, men ble tatt ut av hensyn til byggegrense mot dyrkamark. Ønsker å kunne bygge inntil to enheter på hver tomt. Det kan også være aktuelt å regulere inn tomter med mindre areal, men da flere. Eksempelvis fire tomter på 300-600 m2.
Etablering av infrastruktur for landbasert lakseoppdrettsanlegg på Brennholmen, Åfjord
Først planlegger Kvidul å bygge smoltanlegget og et vesktbygg for matfisk på 10.000 tonn. Siste fase er ytterligere tre bygg for matfiskproduksjon. Smoltanlegget pluss det første vekstbygget skal være ferdigstilt i 2022.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.