Alle aktuelle anleggsprosjekter i Melhus

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Melhus
Området har et samlet areal på 27 daa og ligger mellom E6 og jernbanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.