Alle aktuelle anleggsprosjekter i Melhus

Nybygg av gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus kommune
Brua skal knytte bolig-, skole- og idrettsområdene på Gimseområdet (vestsiden av Gaula) sammen med øvrige deler av Melhus sentrum (østsiden av Gaula).
Asfaltering av vei på Kvål
Ca. 210 meter veg og snuhammer i Hårråvegen som skal få nytt dekke og asfaltarmeringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.