Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestvågøy

Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Etablering av øvelsesfelt til brann- og redningsvesen i Vestvågøy kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Lofoten Brann- og Redningsvesen skal kunne ha øvelser på tomta. Planforslaget innebærer enkelte bygninger i tilknytning til dette, samt områder som er sperret av for øvrige.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.