Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rødøy

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rødøy som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av fortau i Hadsel kommune
Ny fortau ca 120 m Vegetasjonsrydding - komplett, 450 m2 Skjæring av asfaltdekke 106 m Riving av faste dekker 80 m2 Graving 150 m3 Eksterne masser til bære- og forsterkningslag ca. 170 m3 Fundament av jordfuktig betong 116 m Kantstein av Granitt 116 m Forlenge en vannkum med 1 støttering Asfalt og dekkearbeider 410 m2
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Utvidelse og oppgradering av parkeringsplass ved kirkegård i Bodø kommune
Eksisterende parkeringsplass skal utvides og oppgraderes. Parkeringsplass skal utvides i hovedsak mot sør. Terrengvollen mellom parkeringsplass driftsbygg fjernes. I vest stenges adkomst til midlertidig p-plass. Parkeringsplassen vil få 71 plasser fordelt på 6 rader. Det er 3 stk HC plasser.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.