Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bø

Terrengtiltak, tørrmur, nett og bolt på Fylkesveg 7656 i Bø
Skredsikringsbehov middles. 550m lengde.
Utvidelse av industriareal mm i Straumsjøen
Gnr/bnr 39/36, 39/55, 39/100, del av 39/122, 39/130, 39/161, 39/174, 39/175, del av 39/179 og del av 39 sameie. Forslagsstiller ønsker å regulere en omlegging av 240 m av Handkleppveien for å få større uteområde i tilknytning til fiskeribygningen og tilhørende aktivitet, regulere en ny vei for å få bedre adkomst til eiendommen 39/36, regulere industriområdet med muligheter for fyllinger i sjø, deriblant molo, regulere industriområdet med muligheter for kaier, bygninger og tilbygg.
Etablering av pumpestasjon i Bø kommune
Utslipp fra bebyggelsen på Asterset og Rise går rett ut i Riskjosen. Ny pumpestasjon bygges inærheten av krysset, og kobles til ledning som ligger langs Regine Nordmanns vei, og videreføres til eksisterende pumpestasjon ved OBSAS.
Dynamisk innkjøpsordning for utbygging av bredbånd i Nordland, 2022-2024
Fellesutlysning for kommunene: - Alstahaug. - Andøy. - Bodø. - Brønnøy. - Bø. - Dønna. - Grane. - Hamarøy. - Hattfjelldal. - Leirfjord. - Meløy. - Rødøy. - Sortland. - Sømna. - Øksnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.