Alle aktuelle anleggsprosjekter i Øksnes

Sikring av Nyksundvegen med nytt rekkverk i Øksnes kommune
Veien er ca. 10 km lang og sikringen gjelder fjerning av eksisterende betong kanter og oppsetting av nytt rekkverk i metall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.