Alle aktuelle anleggsprosjekter i Øksnes

Nybygg av renseanlegg for avløpsvann på Sommarøy i Øksnes kommune
Renseanlegget skal bygges ved Kattneset i Myre, på tomt regulert for vann- og avløpsanlegg. Eksisterende renseanlegg skal bygges om til en pumpestasjon som pumper videre til det nye renseanlegget.
Etablering av ny hurtigbåtkai i Øksnes
Eksisterende kai rives: både vestre kai-pir og østre kai-pir. Det skal etableres ny kai med kai-pir i området hvor vestre-kai pir ligger i dag. Den nye kai-piren planlegges slik at den strekker seg inntil 20 meter lengre ut i Myrvågen enn dagens kai. Ev. mindre tekniske anlegg/bygg for teknisk infrastruktur på land, og øvrige behov knyttet til kaiens funksjon. Universell utforming.
Riving/fjerning av støttemur og bygging av ny mur i Øksnes kommune
Fjerning av eksisterende naturstein støttemur og erstatte den med ny mur av skifer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.