Alle aktuelle anleggsprosjekter i Volda

Nybygg av boligområde i Volda
Kommunen står for opparbeidelse av tomter og infrastruktur. 5 tomter.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.