Alle aktuelle anleggsprosjekter i Volda

Rehabilitering av dammer i Volda kommune
Føremålet med planen er å sikre drikkevasskjelde for Volda sentrum. Som tiltak skal demningane rehabiliterast i samsvar med gjeldande forskrifter. Vassnivået eller volumet til sjølve Dinglavatnet skal ikkje aukast.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Opprusting av veg til samleveg i Volda
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for opprusting av del av Raudemyrvegen til samlevegstandard med fortausløysing på oppsida av vegen.
Opprusting av veg til samleveg i Volda
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for opprusting av del av Kleppevegen til samlevegstandard med einsidig fortauløysing.
Etablering av midlertidig avløp i forbindelse med etablering av nytt renseanlegg på Vikeneset
Etablering av midlertidig avløp ved elveutløpet i Øyraelva og eit på Vikeneset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.