Alle aktuelle anleggsprosjekter i Surnadal

Nybygg av veg, gang/sykkelveg og parkeringsplass mm i Surnadal
Bygging av ca. 550 meter ny veg mellom Industrivegen og Syltøran stadion, inkl. opparbeiding av parkeringsplass ved fotballanlegget, samt gang/sykkelveg frå krysset mot Trelastvegen til Syltøran og stikkveg inn mot tilknytta næringstomter.
Nybygg av vannledning mellom Stangvik og Kvanne i Surnadal
Ny vannledning ø125 og ø110 PE100 SDR11. Den nye vannledningen knytter Prestelva vassverk og Kvanne vassverk sammen, og sikrer vannforsyningen og øker kapasiteten på vannleveransen i området.
Rehablitering av tre bruer i Surnadal kommune
Solemsvegen bru, Søysetøran bru og Telstadvegen bru
Boring for råvannskilde i Surnadal
Sæterbø har hatt store problemer med vasskvaliteten (grunnet bakterier) gjenom de siste årene. Derfor er vi i gang med å auka kvaliteten på råvannet og muligens utbedre renseprosessen på vassverket. Dette ønsker vi å ferdigstille i løpet av 2023 for å eventuelt vurdere et høydebasseng i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.