Alle aktuelle anleggsprosjekter i Surnadal

Rehablitering av tre bruer i Surnadal kommune
Solemsvegen bru, Søysetøran bru og Telstadvegen bru
Boring for råvannskilde i Surnadal
Sæterbø har hatt store problemer med vasskvaliteten (grunnet bakterier) gjenom de siste årene. Derfor er vi i gang med å auka kvaliteten på råvannet og muligens utbedre renseprosessen på vassverket. Dette ønsker vi å ferdigstille i løpet av 2023 for å eventuelt vurdere et høydebasseng i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.