Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sula

Ombygging av kryss og vei i Langevåg
Gnr/bnr 59/83 og 6 m.fl
Opparbeidelse av parkeringsplass ved kirke i Sula
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Trafikksikkerhetstiltak langs skolevei i Sula
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.