Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sande

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Sande som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av rundkjøring langs Fv. 64 ved Holamyra i Malmefjorden
Det er totalt tre opsjoner i kontrakten. Opsjon 1: Oppgradering av kollektivholdeplass S/Ø i området, samt etablering av gang- og sykkelveg fra denne til dagligvare m.m. på eiendom 59/25. Opsjonen omfatter også en tilrettelagt kryssing og en overgang, samt etablering av medfølgende anlegg som belysning og liknende. Opsjon2: Etablering av fortau og gang-/sykkelveg langs Tømmervegen. Opsjon 3: Etablering av fjerde rundkjøringsarm i Vest.
Opparbeidelse av infrastruktur for fiskerianlegg i Herøy, del 2
Anlegget overtas av Marine Harvest når det er ferdigbygd.

Se andre prosjekter i Møre og Romsdal fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.