Alle aktuelle anleggsprosjekter i Molde

Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Riving av barnehage og etablering av park/grøntområde i Molde kommune
Barnehagebygget skal rives og området vil bli tilbakeført som en del av parken/grøntområdet Banehaugen.
Rehabilitering av dam i Molde kommune
Fellesutlysning for: Midsundvatn-, Bakkelva- og Audunstjønn dammer. Revurdering av dam Midsundvatn og Dam Bakkelva må utføres når godkjente flomberegninger foreligger. NVE opplyser at det er lang behandlingstid for flomberegninger slik at revurderingene mest sannsynlig tidligst kan gjennomføres i 2023. For dam Audunstjønn foreligger det godkjent flomberegning slik at revurdering ønskes gjennomført i løpet av august - september 2022.
Rehabilitering av dam i Molde kommune
Fellesutlysning for: Midsundvatn-, Bakkelva- og Audunstjønn dammer. Revurdering av dam Midsundvatn og Dam Bakkelva må utføres når godkjente flomberegninger foreligger. NVE opplyser at det er lang behandlingstid for flomberegninger slik at revurderingene mest sannsynlig tidligst kan gjennomføres i 2023. For dam Audunstjønn foreligger det godkjent flomberegning slik at revurdering ønskes gjennomført i løpet av august - september 2022.
Kjøp av IR-skanning for asfaltarbeider i hele Norge, 2023
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 21 dekkekontrakter som gjennomføres i 2023: 11-2023-04 Rv og ev - Sør Rogaland 11-2023-05 Rv og ev - Nord Rogaland 15-2023-03 Rv Møre og Romsdal 18-2023-01 Helgeland og Salten 18-2023-02 Hålogaland 30-2023-01 Gamle Østfold fylke og Follo 34-2023-05 Oppland 34-2023-06 Hedmark 38-2023-01 Vestfold 38-2023-02 Telemark 42-2023-01 Aust-Agder 42-2023-02 Vest-Agder 46-2023-01 Ev og rv i Hordaland 46-2023-02 Ev og rv i Sogn og Fjordane 50-2022-05 Trøndelag egenskapskontrakt 50-2023-03 Rv nord i Trøndelag 50-2023-04 Rv sør i Trøndelag 54-2023-01 Sør- og midt-Troms 54-2023-02 Nord-Troms inkl. Tromsøområdet 54-2023-03 Vest-Finnmark 54-2023-04 Øst-Finnmark
Konsulentoppdrag for geologisk kompetanse i forbindelse med bygging og utbedring av nye og gamle veger i Norge
Den nye avtalen mellom NGU og Vegvesenet ar fire hovedområder: Berggrunn, løsmasser og vegprosjekt Georelatert naturfare Miljøgeologi Ressursgeologi

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.