Alle aktuelle anleggsprosjekter i Herøy

Utdyping av farled, Vaulane i Herøy
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt i perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.