Alle aktuelle anleggsprosjekter i Hareid

Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Hareidsdalen i Hareid, avkjørselsanering
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av vei og ny vannledning i Hareid kommune
Hareid Kommune skal oppgradere delar av gata Reina på Ytre Hareid. Vegstrekket er på ca 180 m og det skal bytast berelag, leggast vegduk og geonett, sandfangkummar skal erstattast og det skal leggast ned røyrleidningar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.