Alle aktuelle byggeprosjekter i Våler (Viken)

Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Våler kommune
Gnr/bnr: 27/30, 27/2, 29/1. Eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.
Oppgradering av vannledningsnett i Våler kommune
Entreprisen skal for større deler av strekningen utføres med no-digmetode, styrt boring, med tradisjonell graving i begge ender.
Utbygging av bredbånd i Våler kommune, 2023
Sånerveien - Gylderveien og Trøskenveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.