Alle aktuelle byggeprosjekter i Sigdal

Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Sigdal kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Etablering av fritidsboliger, leiligheter og næring i Sigdal kommune
Flott utsikt mot fjellet og mot bygda. Gode solforhold, lun beliggenhet. Avstand til Eggedal sentrum, ca. 5 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, ca. 2 km. Det går flott skiløype og tursti like forbi området.
Etablering av fritidsboliger i Sigdal kommune
Eksklusivt område i snaufjellet. Fantastisk utsikt til fjell og vann. Eventyrlige solforhold. Avstand fra Eggedal sentrum, 8-9 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, 1-2 km. Det går flotte skiløyper og turstier gjennom området.
Etablering av fritidsboliger i Sigdal kommune
Flott utsikt mot fjellet og mot bygda. Gode solforhold. Avstand fra Eggedal sentrum, ca. 7 km. Avstand til skiheisen på Tempelseter, ca. 1 km. Det går flott skiløype og tursti tett inntil området.
Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune, 2023
Nordbygda og Vestbygda, Teige, Eggedal til Nedre Eggedal, Grasvik-Strand, Øvre Vik, Grenskogen og Gren-Bergan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.