Alle aktuelle byggeprosjekter i Rakkestad

Nybygg av bru på Fylkesveg 1218 i Rakkestad, Gjøby bru
I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Utbygging av bredbånd i Rakkestad kommune, 2023
Heia, Gjulem, Stemme, Gautestad, Åstorp, Sørby, Julsrud, Stryker, Skjekle, Elnesveien, Øverby, næristorp og Langbakken.
Sanering av vann-og avløpsledninger på Fladstad i Rakkestad
Sanering av et mindre område på industriområdet hvor det er felles avløpsledning.
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av bygg, kjemikaliehåndtering og innstallering av UV-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.