Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordre Follo

Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Nybygg av barneskole på Sofiemyr i Nordre Follo kommune
Passivhus-standard og sertifiseres som et Breeam Excellent-bygg.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Utvendig solavskjerming: Kvintblendex AS. Tidligere adresse: Vestveien 11-13
Nybygg av helsehus, dagligvarebutikk og leiligheter i Nordre Follo kommune
Planforslaget vil legge til rette for to bygg med fire etasjer hver. Ett av byggene vil bli et «helsehus» for helserelaterte tjenester. I det andre bygget er det planlagt butikk med dagligvarer. I de tre andre etasjene blir det ca. 15 leiligheter.
Universelt utformet bro over jernbanen i Nordre Follo kommune
Ingår i Oslopakke 3. Handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3.
Nybygg av lagerbygg for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon i Nesodden og Nordre Follo kommune
Oppsett av to nye lagerbygg - «nøkkelferdig» for mottak og mellomlagring av farlig avfall, på hhv: Teigen gjenvinningsstasjon ca. 100 m2 Oppegård gjenvinningsstasjon ca. 100 m2
Utbygging av bredbånd i Nordre Follo kommune, 2023
Skotbu, Nord for Kråkstad (Oppsand).
Innvendig riving ved Bjørkås sykehjem i Nordre Follo kommune
Bjørkås sykehjem skal gjennomføre en lettriveentreprise, fjerne og demontere inventar, bygningsmaterialer som ikke er bærende konstruksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.