Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesodden

Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Ombygg av sykehus i Nesoddtangen
Ombygging av sykehusarealer for fysio- og ergoterapi ved Sunnaas sykehus på Nesodden.
Etablering av snøsmelteanlegg i vei i Nesodden
Skal utføres innen medio oktober 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.