Alle aktuelle byggeprosjekter i Nannestad

Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt 55 boenheter fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, med tilhørende parkeringskjeller for blokkbebyggelsen.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av boligblokker i Nannestad
Gnr/bnr: 27/490 og 27/491.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av leilighetsbygg i Nannestad
2,5 etasjer. Adresse: Preståsvegen 7-9.
Nybygg av rekkehus i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Nybygg av leiligheter i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.
Utvidelse av barnehage i Nannestad kommune
Midtbygda barnehage er i dag delt i to, med henholdsvis 4+2 avdelinger. Utvidelse av Midtbygda barnehage til en 8-avdelings barnehage.
Ombygg av helsestasjon til KAN i Nannestad kommune
I forbindelse med vedtak om utbygging og rehabilitering av Nannestad kommunehus ble det vedtatt at KAN skal flytte opp til der helsestasjonen er lokalisert i dag. Dersom KAN skal flytte inn der helsestasjonen er lokalisert i dag, må lokalene bygges noe om. Ventilasjonen er lite fungerende og et nytt vedskjul må på plass.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Behov for å skifte ut slitte gulvbelegg A,B,D og E-fløyene i begge etasjer.
Utvidelse av brønnpark ved barneskole i Nannestad kommune
Geobrønner ved skolen har underkapasitet. Prosjektet innebærer å utvide brønnpark med nye brønner tilsvarende 60 kW for bedre utnyttelse av varmepumpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.