Alle aktuelle byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Nybygg av næring på Grua i Lunner
Gnr/bnr: 68/20, 68/24, 68/23, 68/18, 68/11, 68/6 og 68/2.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.