Alle aktuelle byggeprosjekter i Indre Østfold

Nybygg av vei og vann- og avløpsledning på Fylkesveg 1270 Henstad allé i Askim
Tosidig sykkelfelt langs fylkesveg 740 fra fylkesveg 115, Edwin Ruuds gate, i vest og frem til Plogveien i øst
Nybygg av blokkbeyggelse i Askim, trinn 1
Ca 21-27 stk boenheter. Gnr/bnr: 80/28, 99/21.
Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold kommune
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Utvidelse av barnehage i Indre Østfold kommune
5-avdelings barnehage. Utvidelsen er på ca. 615 kvadratmeter totalt.
Utbygging av bredbånd i Indre Østfold kommune, 2023
Elvestad, Ligotveien, Lyseren, Mønster, Nedre Gudim, Tenor og Trømborg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.