Alle aktuelle byggeprosjekter i Tønsberg

Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal - Tech City i Tønsberg
Areal bolig: 10.900 m2 BTA. Areal næring: 4.000 m2 BTA.
Nybygg av boligområde på Hogsnes, trinn 3
400 daa. Ca 170 boliger totalt.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg, trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tønsberg
85 leiligheter i rekke og terraserte bygg. 2-4 etsajer.
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Nybygg av tomannsboliger, kjedet eneboliger og firemannsboliger i Tønsberg kommune, trinn 2
Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune, trinn 1
Kongsåsveien 39-58. Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Ombygg av hotell til kontor i Tønsberg
Butikker eller en annen form for handel på grunnplanet.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 2
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 3
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Energisparende tiltak på videregående skole i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på fylkeshuset i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.