Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandefjord

Nybygg av boligområde i Sandefjord kommune
35 – 45 boenheter. Planområdet er på ca. 44 daa. gbnr: gnr. 405 bnr. 19, 20, 38, 26, 44 og gnr. 412 bnr. 19 og 30, samt del av FV 303.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord sentrum
600 kvm næring og 2200 kvm boliger.
Nybygg av butikk/handel på Pindsle
Areal: 500-2135 kvm 152/83 & 152/73
Nybygg av tremannsbolig i Sandefjord kommune
Soleveien 9A og B. Ca. 4,7 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for 16 boenheter i tre- og firemannsboliger med parkeringskjeller.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av svømmehall m.m ved skole i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Rehabilitering av bo- og behandlingssenter i Sandefjord
Beboerrom rehabliteres fortløpenede, finansiering lagt på flere år.
Nybygg av gang- og sykkelveg langs Teksleåsen i Sandefjord kommune
Oppdraget gjelder bygging av ca. 510m gang- og sykkelvei langs Teksleåsen. Etablering av 2 stk. støttemurer.
Omlegging av tak på idrettshall i Sandefjord kommune
Omlegging tak Ormestadhallen: - Riving/demontering/remontering - Ny isolasjon, med fall, kilrenner etc - Nye sluk - Tekking

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.