Alle aktuelle byggeprosjekter i Færder

Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl. Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av rekkehusleiligheter på Nøtterøy
58 leiligheter fra 70 til 138 kvm.
Etablering av boliger for førstegangsetablerere i Færder kommune
6 boliger på Roppestadkollen for førstegangsetablerere.
Nybygg av pumpestasjon på Hjertnes i Færder kommune
Ny pumpestasjon på Hjertnes på Nøtterøy. Den gamle pumpestasjonen er utdatert og skal avvikles/rives. Spill- og pumpespillvannsledninger i tilknytning til pumpestasjonen skal fornyes.
Ombygg til legekontor i 1. etasje av eksisterende kommunehus på Tjøme i Færder kommune
Prosjektet Rødsgata 36, tar for seg planleggingen av et nytt legekontor i det gamle kommunehuset til Tjøme kommune. Som følge av kommunesammenslåingen til Færder kommune vil kommunehuset på Tjøme huse nye funksjoner med blant annet et legekontor i 1. etasje. I 2. etasje er det planlagt lokaler til fysioterapi, mens det allerede er etablert hjemmesykepleie i kjelleren. I tillegg inneholder andre deler av bygget bibliotek, Færder kommune sin økonomiavdeling, frivillighetssentralen. I kjelleren er det tilfluktsrom.
Energisparende tiltak på videregående skole i Nøtterøy
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Oppgradering av fasade og utskifting av vinduer og dører på eiendom i Færder kommune
- Fjerning av betongutkraging - Etterisolering av fasaden med bekledning - Utskifting av vinduer og dører

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.