Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørreisa

Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Etablering av nytt kommunalt avløpsanlegg på Langhågen i Sørreisa kommune
- Etablering av nye kommunale selvfallsledninger for spillvann - Etablering/sanering av private stikkledninger for spillvann - Etablering av ny pumpeledning for spillvann, 226 m, hvorav 200 m i sjø - Etablering av ny avløpspumpestasjon med overbygg og overløpsledning - Boring for selvfallsledning under fylkesveg
Ombygg av tak og lettere ombygg av kontor i Sørreisa
Taktekkingen har gått ut på levetid og taket trenger derfor omtekking, samt en lettere ombygging.
Ombygg av kontor til blant annet møterom i Sørreisa
Tiltaket gjelder lettere ombygging av tidligere NAV-lokaler til blant annet møterom. Kostnader for ventilasjon må utredes nærmere.
Installasjon av ventilasjon i omsorgshybler i Sørreisa
Tiltaket har tidligere ikke blitt prioritert i økonomiplan, det var behov for ytterligere kvalitetssikring og ble derfor utsatt til 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.