Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordreisa

Etablering av campingplass med bobiloppstilling, utleiehytter med tilhørende servicebygg og sanitæranlegg på Gorosomoen i Nordreisa kommune
Ca. 5,1 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av en campingplass med bobiloppstilling, utleiehytter og tilhørende servisebygg og sanitæranlegg.
Forlengning av transportsystem for drikkevann til beboere langs Dyrnes i Nordreisa kommune
2,0 km lang hovedvannledning fra Betongstasjon til siste boligen på Dyrnes.
Utbedring av vei i Nordkjosen, Nordreisa kommune
Utbedring av utrast område på Nordkjosveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.