Alle aktuelle byggeprosjekter i Hasvik

Renovering av kommunale boliger i Hasvik kommune
Myrveien 16 A og B, Vaktstuveien 6 A, B, C og D, Skippergata 2 A og B og Havneveien 26 A og B.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.