Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og næring i Harstad
Gnr/bnr: 61/352, 388 og 506. 460 m2 næring/kontor i 1 etasje.
Nybygg av turnhall i Harstad kommune
Planområdet berører eiendommene 54/488, 54/489, 54/367 og 54/26.
Etablering av infrastruktur for næringspark i Harstad, trinn 3
Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.
Etablering av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfelt i Harstad kommune
Etablering av nye vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfeltet Mustaparta II. Det skal samtidig avsettes stikkledninger for vann og avløp til Bergseng nye skole. Det skal etableres totalt ca 1200 meter ledningstraseer inkludert overvann til sjø. Ca 500 meter ny vei.
Nybygg av høydebasseng med tilhørende ventilhus i Sørvik, Harstad kommune
Harstad kommune skal bygge nytt høydebasseng med tilhørende ventilhus i Sørvik, Harstad kommune. Høydebassenget skal etableres som et frittbærende sirkulært basseng med volum på ca 530 m3. I tillegg skal det etableres ventilkammer og adkomst til bassengtaket.
Ombygg av squashrom i den nordlige delen av Landsåshallen i Harstad
Squashrommet går i dag over to etasjer. Etasjene skal deles av og rommene skal i stedet brukes til treningsrom (styrke/kondisjon) og spillrom.
Etablering av boligrigg i Harstad kommune
Boligriggen skal stå i 5 år etter frist for ferdigstillelse, med opsjon på 6+6+6 måneder med drift, vedlikehold og leie. Ytterligere opsjon for leie av 4 stk. ekstra hybler.
Etablering av veikryss på Rødskjær havn i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av garasje ved idrettsanlegg i Harstad kommune
Bygging av ny garasje på Kanebogen stadion. Garasjen skal benyttes til oppbevaring av ismaskin og vedlikeholdsutstyr knyttet til idrettsanlegget.
Etablering av lynladere på parkeringsplasser i Harstad sentrum
Det skal etableres ladere på to lokaliteter, på parkeringsplass over Grottebadet og i Erlings gate. Leverandør skal levere 10 stk. komplette lynladestasjoner fordelt 6 + 4 stk. på disse to parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.