Alle aktuelle byggeprosjekter i Balsfjord

Nybygg av barne- og ungdomsskole på Mestervik i Balsfjord kommune
Areal for 120 elever og 16 pedagogarbeidsplasser.
Nybygg av ambulansestasjon i Balsfjord
Leieavtale med varighet på 10 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 3 + 3 + 3 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.