Alle aktuelle byggeprosjekter i Røros

Nybygg av boligområde i Røros
Planen omfatter frittliggende eneboliger og eventuelt flermannsboliger.
Nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Nybygg av barnehage i Vola, Røros
6 avdelinger. Planområdet omfatter ca 40 daa lokalisert ved Konstknektveien nord for Røros sentrum med adkomst fra An-Magrittveien.
Nybygg av hytteområde i Røros
Svendslia, nord for Djupsjøen.
Påbygg av leiligheter i Røros
Leilighetsbebyggelse på taket til den eksisterende næringsbebyggelsen i Tollef Bredals vei 11.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Oppgradering og standardheving på kommunale boliger for flyktinger i Røros
Det er stort trykk på bosetting av flyktninger, og for å kunne møte behovet for bosetting er det behov for en del oppgradering og standardheving på noen kommunale boliger. Boliger dette gjelder er: Grind Ola veien, Sundveien 8, Øyaveien.
Oppgradering og standardheving på kommunale boliger for flyktinger i Røros
Det er stort trykk på bosetting av flyktninger, og for å kunne møte behovet for bosetting er det behov for en del oppgradering og standardheving på noen kommunale boliger. Boliger dette gjelder er: Grind Ola veien, Sundveien 8, Øyaveien.
Oppgradering og standardheving på kommunale boliger for flyktinger i Røros
Det er stort trykk på bosetting av flyktninger, og for å kunne møte behovet for bosetting er det behov for en del oppgradering og standardheving på noen kommunale boliger. Boliger dette gjelder er: Grind Ola veien, Sundveien 8, Øyaveien.
Skifte vinduer og tetting lekkasjer på skole i Røros
Det er behov for tiltak både ved Brekken og Glåmos skole. Ved begge skolene handler dette om utskifting av noen vinduer og tetting av lekkasjer. Vinduene oppdateres til en høyere energiklasse og vil gå under begrepet standardheving.
Skifte vinduer og tetting lekkasjer på skole i Røros
Det er behov for tiltak både ved Brekken og Glåmos skole. Ved begge skolene handler dette om utskifting av noen vinduer og tetting av lekkasjer. Vinduene oppdateres til en høyere energiklasse og vil gå under begrepet standardheving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.