Alle aktuelle byggeprosjekter i Namsos

Nybygg av næringsbygg i Namsos
ca. 30 dekar tomt. Formålet med reguleringsplanen er å åpne for en større grad av fleksibilitet til framtidig bebyggelse slik at en kan kombinere næringsvirksomhet med boligformål for en større del av arealet. Arealet BF1 tillates utnyttet til bolig og forretning. Det er i bestemmelsene også åpnet for tjenesteyting. Det tillates forretning av type dagligvareforretning som skal dekke lokale behov for boligområdet. I tillegg tillates det samlokalisert småhandelsvirksomhet og tjenesteyting som mindre blomsterforretninger, kiosk, apotek, frisør og lignende virksomhet. Eksisterende boligbebyggelse blir videreført.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Etablering av næringsareal i Namsos
Planområdet omfatter eiendommene 20/319, 20/153, 20/692 og 20/712. Området er i dag en del av reguleringsplan "Spillumstranda industriområde" vedtatt i 1988. Størsteparten av området er regulert til friområde; park, turveg og idrettsanlegg, samt et mindre området som er regulert som kombinasjonsformål allmennyttigformål, barnehage og forretning, kontor mm.
Sammenslåing av akvakulturlokaliteter i Namsos kommune
Det søkes om tillatelse å slå sammen lokalitetene 24695 Årnes og 13748 Saltkjelvika i Namsos kommune til en lokalitet, med en samlet MTB på 7800 tonn. Det søkes om endret anleggsutforming for lokalitet Årnes, og avvikling av dagens lokalitet Saltkjelvika. Namsos kommune ga 13.05.22 dispensasjon fra kommuneplanen.
Etablering og ombygg av område for friluftsliv i Namsos
Planområdet omfatter eiendommene 20/319, 20/153, 20/692 og 20/712. Området er i dag en del av reguleringsplan "Spillumstranda industriområde" vedtatt i 1988. Størsteparten av området er regulert til friområde; park, turveg og idrettsanlegg, samt et mindre området som er regulert som kombinasjonsformål allmennyttigformål, barnehage og forretning, kontor mm.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av prefabrikkert toalettbygg/modulbygg ved friluftsområde i Namsos kommune
Det prefabrikkerte toalettbygget/modulbygget skal settes opp på Høknesøra friluftsområde. Dette bestående av 2 stk Unisex toalett, hvorav ett med universell utforming og stellemuligheter (nedfellbart stellebord) samt tilhørende servicerom.
Etablering av ny sengeheis i seniorbolig i Namsos kommune
Komplett ny sengeheis inkludert demontering av eksisterende heis ved Namsos seniorhus.
Lukking av avvik etter sprinklerkontroll for videregående skole i Namsos kommune
Etter 1. gangs sprinklerkontroll, utført av Kontroll og Rådgivning AS ved Olav Duun VGS er det ønskelig å lukke flere av avvikene som foreligger i rapporten fra sprinklerkontroll.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.