Alle aktuelle byggeprosjekter i Dønna

Dynamisk innkjøpsordning for utbygging av bredbånd i Nordland, 2022-2024
Fellesutlysning for kommunene: - Alstahaug. - Andøy. - Bodø. - Brønnøy. - Bø. - Dønna. - Grane. - Hamarøy. - Hattfjelldal. - Leirfjord. - Meløy. - Rødøy. - Sortland. - Sømna. - Øksnes.
Utskifting av fordelingskum i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Fordelingskum må byttes ut og erstattes med en større plassbygd kum med overbygg. Det må legges til rette for overvåkning av vannmengder og trykk til Glein, Løkta og hovedledning nordover via Åkerøya.
Utskifting av avløpsledning ved skole i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Ca 700 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.